Sråkgranskning och lokalisering

I området kring bearbetning av texterna, framför allt vid texter inom marknadsföring, juridik och teknik, kan vi erbjuda er olika tjänster genom våra korrekturläsare som har målspråket som sitt modersmål.

Proofreading

betyder korrekturläsning och kontroll av texter på följande nivå:

  • Rättstavning,
  • Grammatik,
  • Syntax,
  • Interpunktion.


Editing

Vid Editing kontrolleras förutom Proofreading korrekthet och konsistens av terminologin såsom uttryck och stil.

Lokalisering

Lokaliseringen går ytterligare ett steg och anpassar er text kulturellt och språkligt till mållandet.  Så undviker ni pinsamma situationer och era texter talar till de önskade målgrupperna.  Lokalisering är viktigt för era reklamtexter, annonser, presentationer och uppträdande på Internet.

Contact

callcenter-medium-2.png

Vue d'ensemble de nos sites.

Liste de prix

preisliste-kl-pdf.jpg

Devis transparent sur la base du nombre de mots dans la langue source.

Certification

dinen15038-neu.png

Nous sommes certifiés

Brochure illustrée

brochure-kl-pdf.jpg

Faites-vous une idée de nous.

Opinions de nos clients

kundenstimmen.png

» Peu importe la combinaison linguistique dont nous avons besoin,-Sprachenmax s’occupe de tout vite sans lésiner sur la qualité